"Klemmetelleren"

Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune ønsket å rekruttere flere vernepleierne. Vi ønsket å skape en nerve i filmen og få frem følelser hos mottaker. Løsningen ble å følge en vernepleier og hennes medarbeider gjennom en dag, og klemmer som ble delt ut. Filmen fikk 100 delinger etter 2 dager!

«Klemmetelleren» var en idé vi hadde helt i starten av prosessen, på manusstadiet. Illustrasjoner av klemmer og tekstplakaten «Vi trenger minst 11 klemmer hver dag for personlig vekst» fikk understreket budskapet.

Vi brukte Tone som var med i filmen som stemme. Hennes stemme ga en ekthet som var med på å løfte nerven i filmen og gjør den til det det ble – en suksess: Filmen fikk over 10 000 visninger og 100 delinger i løpet av de to første dagene den ble publisert på Facebook.