Videokampanje 2024

Medbyggerne

Folkebadet fikk oppgaven med å lage en videokampanje for å fremme budskapet om hvitt arbeid med unge lærlingers meninger.

Vi utarbeidet totalt 10 filmer hvor de unge lærlingene selv forklarte fordelene med hvitt arbeid og hvorfor man ikke skal jobbe svart. Filmene ble rullet bredt ut og vi utarbeidet en kampanjeside som oppsummerte fordeler både i en samlefilm og punkter.

Målgruppen var de unge selv, men også forbrukere i alle aldre. Folkebadet satt opp en bred medieplan og utførte aktivitetene i følgende kanaler: Native ads i Amedias aviser i Vestfold og Telemark samt videoannonser i Facebook, Instagram, Youtube, Google display og Snapchat. I tillegg ble det laget en posteplan for Medbyggernes facebookside. Kampanjen er ennå ikke ferdig, men effekten er så langt veldig bra i forhold til engasjement (videovisninger og klikkprosent).

Tidligere arbeider for Medbyggerne

Nye nettsider for Medbyggerne – vi utviklet en strukturert nettside for å fremme hvitt arbeid, med blant annet foto og kundesitater.

Nettsidene skulle vise omfanget av dette samarbeidsprosjektet, hvilke virksomheter som deltar. Samtidig skulle de være hovedkanal for selve budskapet; det å fremme hvitt arbeid.

Prosjektet inkluderte foto, kombinert med sitater fra ulike personer i ulike bedrifter. Dette var med på å frem både deltakere og budskapet på en måte som gir god oppmerksomhet.

Har du spørsmål rundt dette prosjektet?

Håkon Nordby

Prosjektleder
90 95 95 41
hakon@folkebadet.no