UI/UX/Webdesign

Hvordan møter dine kunder deg? Hvilke behov må du og dine tjenester møte?

 

UX og UI handler om at alle involverte, får nytte av hverandre, på en enkel, trygg og solid måte. UX og UI handler om brukerflyt, brukerforståelse og oppfattelse an informasjon. Termene brukes gjerne om opplevelser på nettsider, men er viktige elementer i all kommunikasjon i f.eks annonser, magasiner eller kartillustasjoner.

User experience (UX) og User interface (UI) handler om at brukeren skal oppfatte budskapet (for eksempel på en nettside), forstå hvor man finner mer nyttig informasjon og måten brukeren opplever nettsidene. Dette kan f.eks handle om hvordan en bruker finner informasjon om et produkt og hvor logisk/enkelt det er for brukeren å legge produktet i handlekurven – og så gjennomføre handelen.

Sammen finner vi den beste måten å møte ditt publikum, for å oppnå dine og kundens ønsker.

Grenland Friteater

Viken Kommunerevisjon