Tone of voice

På samme måte som en visuell profil skal uttrykke din bedrifts identitet, er også ord og språk med på å bygge dette.

 

Budskap er viktig, men det er minst like viktig å ha retningslinjer for hvordan språket benyttes for å nå en ønsket målgruppe.

 

Hva er Tone of Voice?

Det er mange måter å definere dette på, men kort kan man si at det ikke handler om hva man sier, men hvordan man sier det. Det handler ikke kun om ordene man sier, men like mye om hvordan de blir sagt. Sammensetning av ord, rytme, komposisjon og flyt.

Skal man bruke mange ord eller ikke? Trenger man mange ord? Kanskje er det bedre med få ord for å få frem budskap. Det handler også om ord/tekster i sammenheng med design, profil, illustrasjoner og bildebruk.