Sosiale Medier (SoMe)

Vi blir stadig mer og mer sosiale på nettet. Vi snakker med venner og kjente, vi holder oss oppdatert på våre favorittbutikker, får informasjon om fotballtreninger, søker jobb og streamer favorittkonserter. Alt via Facebook, Instagram, Twiter, LinkedIn, Snap, Youtube og andre sosiale medier.

Denne sosiale digitale oppførselen er en gullgruve for deg som ønsker å markedsføre deg. Alle bruker i dag sosiale medier som en del av sin markedsføring. Og det med god grunn! Har du et mål og en plan er dette billig, effektivt og morsomt. Om man bruker sosiale medier på riktig måte kan man nå mange med et lite markedsbudsjett.

Men, sosiale medier krever tålmodighet, tid, planer, vedlikehold og tilpasning. Om dette er på plass kan man skape en perfekt salgskanal for din tjeneste eller produkt.

FACEBOOK

De fleste nordmenn er på Facebook. I Norge er det registrert over 3,5 millioner profiler på Facebook og 69% av disse bruker Facebook daglig. Dette er derfor en viktig kanal å ha med i markedsføringsmiksen.

INSTAGRAM

Instagram er en populær sosial kanal. Det er 2,5 millioner profiler i Norge og 60% av disse bruker Instagram daglig.

LINKEDIN

LinkedIn er også en populær kanal. Her er det 1,2 millioner profiler derav 59% er menn og 41% er kvinner.

SNAP

Snap er også en populær kanal for noen. Her er det 2,7 millioner profiler.

Annonsering i digitale medier – hvorfor, hvor og hvordan?

Mediehusene i Norge har sine fordeler med enorme mengder informasjon om brukere og bruksmønster (f.eks Schibstedt). Google og Facebook bruker mye av denne informasjonen i tillegg til sin egen databse, til å nå brukere. Denne informasjonen bruker vi til å lage gode, effektive og nyttige annonser for våre kunder og deres brukere.

 

I første omgang bruker vi mediehusene der det er det beste for kunden og vi bruker Google Ads og Facebook Ads. Gjennom disse kanalene når vi de fleste, men avhengig av målgruppen er også f.eks LinkedIn, Snap, TikTok kanaler som kommer mer og mer. kommer/brukes).

 

Så hvorfor annonsere da? Svaret er ikke et fasitsvar og må sees på i sammenheng med resten av den såkalte markedsmiksen din. Bruk annonser i digitale medier for å oppnå:

 • Oppmerksomhet/synlighet
 • Skap tillitt
 • Skap en merkevare
 • Skap relasjoner
 • På steder der din SEO foreløpig ikke er god nok (frem til innholdet er optimalisert)
 • Salg

 

Definér dine mål og bruk resultatene

Det er mange mål med markedsføringen i tradisjonelle digitale medier og aller helst SoMe (sosiale medier). Du skal nå målgruppen og oppnå dine mål. For å få til dette best mulig jobber vi alltid gjennom en prosess der vi hele tiden veileder og optimaliserer kommunikasjon for deg som kunde og dine målgrupper.

 

 • Mål (relasjonsbygging, oppmerksomhet, tillitt eller direkte salg)
 • Strategi (før, under etter et salg, årshjul)
 • Relevant innhold (for brukeren)
 • Målgruppe Hvem og hvor finner vi kunden?)
 • Budsjetter (tid, person og økonomi)
 • Produksjon (tekst, bilder, film)
 • Gjennomføring (Type annonse, testing etc)
 • Måling
 • Tilpassing
 • Bruk til noe nyttig (salg og fokus på brukeren)
  • Start på nytt
  • Re-marketing

 

Gjennom en slik prosess får man mange resultater. Og disse resultatene skal man bruke til å lære, endre, bruke og tenke nytt. Annonsering handler om å lære og bruke erfaringene til noe effektivt og nyttig.

Jobb hardt med SEO først

Vi jobber tett med ulike kunder på ulike websider. Alle med ulike behov og ønsker. Men felles for dem alle er at vi i første omgang fokuserer på å jobbe med hardt med SEO – det vil si innholdet på nettsidene. Jo bedre en jobber med optimalisering av innhold jo enklere, bedre og rimeligere blir en evt annonsering i etterkant.

 

Enorme summer brukes i markedsføring brøken kost/nytte er noe vi jobber mye med for våre kunder. Annonseringen handler selvsagt ikke om å bruke penger, men for at vi skal nå våre kunder der de er og skape gode relasjoner.

SEO hører tett sammen med triggerord (de ordene der dine kunder og dine produkter/tjenester møtes) og annonser. De vanligste mediene man jobber med i annonsering i Norge er gjerne de store mediehusene, Google (Google Ads) og Facebook/Instagram. Resultatene av din annonsering avhenger av hvilken målgruppe du skal nå, pengene du putter inn i annonseringen og selvsagt innholdet i annonsen. Jo mer relevant innholdet er for brukeren jo oftere vises annonsen og jo bedre resultater får annonsen. Og resultatet for annonsen er direkte koblet inn mot innholdet på nettsidene dine.

 

Google har for eksempel et belønningssystem som gjør at jo bedre innholdet på nettsidene er (mot et søkeord) jo bedre karakterer får du, jo høyere vil du vises i organiske søk og jo rimeligere får du annonsene dine (relevans mot søkeordet).