Viken kommune­revisjon

Viken kommunerevisjon er et resultat av sammenslåingen mellom Buskerud, Follo og Hønefoss. Vi fikk oppdraget med å utvikle visuell profil, ny webside og materiell. Se deler av prosjektet nedenfor.