Sparebank1 175 års jubileum

I år fyller Sparebank1 Telemark 175 år, og i den anledning ønsket de å markere dette. Vi fikk i oppgave å designe jubileumslogo og den visuelle profileringen for jubileumsåret.