Trykket markedsmateriell

Hva må til for at en DM skal bli så fin at folk sparer på den?