Samfunns­ansvar

Drømmer starter i nærmiljøet og trygge omgivelser.

Vi ønsker at disse drømmene skal få den beste grobunnen, og bidrar derfor til at barn og unge kan få utfolde seg gjennom kultur og idrett. For oss er det viktig at næringslivet støtter det frivillige arbeidet, som gjør drømmene om til virkelighet.

Vi er stolte av å bidra til