4. mars 2019

Vår nye identitet

I løpet av Folkebadet sine 5 år har det skjedd mye. Vi har vokst, vi har utviklet oss og vi funnet nye veier å gå. I den forbindelse kom det et behov for en ny strategi og det var nå var et naturlig tidspunkt for å endre vår visuelle identitet. Den nye identiteten er basert på disse 4 punktene:

Forandring
I den kreative prosessen ønsket vi et uttrykk som skilte seg fra andre byråer og logoen vi har hatt siden oppstart. Vi ønsket å ta en ny posisjon med bakgrunn i gjennomtenkte valg, og et tydelig design for vår identitet.

Seriffer
2019 er seriffenes år. I lang tid hvor logoer har blitt strammet opp og mer eller mindre blitt like kommer seriffen inn som et opprør mot denne trenden, kalt Helveticazation. Seriffer er Helveticazations motvekt med et mer personlig og karakterfylt uttrykk. Det var nettopp dette vi ønsket å implementere i vår nye logo.

Historie
Vi er stolte av vår base i Porsgrunns gamle folkebad og historien som ligger i veggene. Navnet vårt er basert på bygget vi startet i og dette ville vi få frem i logoen vår.  Vi har valgt en skrifttype som får frem historien og sjelen i dette bygget. Siden det har vi startet avdelingen i Sandefjord og posisjonerer oss nå i begge byene.

Kontrast
Vi i Folkebadet er en gjeng med forskjellige personligheter og egenskaper. Kontrasten i teamet er en viktig del av oss. Dette fremhever vi med visuelle virkemidler som sterke farger, kontrastfylte fonter og et særpreg sammen med et cleant design.