Business as unusual

Terje Gunrell Kaste
Stolt byråleder 

Hverdagen er ikke hverdag lenger. Ingen ting er normalt. Vi kjenner alle på følelser og erfaringer som ingen kunne tenke seg skulle komme. Ubesvarte spørsmål og beslutninger vi aldri hadde trodd vi kom til å stå ovenfor.

Covid-19 er over oss alle og vi må bare håpe at dette «flyr over» raskere enn noen av prognosene skulle tilsi. I mellomtiden gjelder det å følge de råd som stat- og helsemyndigheter legger frem og tenke alternativt på løsninger.
Som Statsminister Erna Solberg sa: «det vil bli verre før det blir bedre». Vi må alle gjøre det vi kan for å hindre spredning. Som bedrift kan vi ikke gjøre mye mer enn å hjelpe våre kunder og ikke minst våre flinke medarbeidere gjennom denne krisen. For krise har det blitt. Vi skal være ydmyke og er med på den nasjonale dugnaden. Mye av det som gjøres i landet vårt kan virke ekstremt, men viktig for å begrense smitte slik at vi kommer tilbake i normalen så raskt som mulig.

Vi er så heldige at våre tjenester kan gjøres fra hvor som helst

Nærvær selv i fravær.

Folkebadet som selskap lever 100% av å levere service til våre kunder. Det skal vi fortsette med. Vi gjør vår del av dugnaden og alle våre medarbeidere har holdt seg hjemme omgitt av familien og samtidig holdt kommunikasjonen i gang med våre fine kunder. Vi er så heldige at våre tjenester kan gjøres fra hvor som helst. Teknologien er stappet med verktøy både vi og våre kunder bruker i kommunikasjonen. Teams, Skype, Hang out osv. Vi er på plass!

Vi tenker på – og med – våre dyrbare kunder.

Folkebadet har ikke noe produkt vi lever av og som vi kan selge på «billigsalg» for å holde hjula i gang. Vi er avhengige av å jobbe med selskap og organisasjoner som ønsker å kommunisere sine produkter og tjenester ut i markedet. Enten det er i forhold til rådgiving, design, film eller kommunikasjon..

Vi er utrolige stolte over våre kunder. Alle som en. Liten og stor. Vi gir av oss selv for å forstå og lære våre kunder å kjenne. Vi tenker med dem og ser hvor mye de betyr for oss. Ikke bare økonomisk, men minst like mye i tanker, følelser og gjennom utfordringer de gir oss.

Siden vi jobber så tett med kundene våre, så fryder vi oss da det går bra og vi lider med dem da driften ikke fungerer som ønsket. I disse dager merker vi alle dette veldig godt. Kundene våre sliter, kundene våre stenger, kundene våre permitterer sine medarbeidere og salg og kommunikasjon stopper opp. Prosjekter det er brukt mye tid og penger på legges på is og det helt uten egen skyld og noe de kan gjøre med det. Som mange sier: «Det bare stopper. Ingenting skjer». Kommunikasjonsflyten blir borte. Når det stopper opp hos kundene stopper det også opp hos oss.

Utrolig stolt av mine medarbeidere.

Folkebadet skal levere tjenester og produkter der vi gir av oss selv. Folkebadet er unike. Det finnes veldig mange flinke selskaper og mennesker også utenfor våre vegger. Alle disse er med på å utfordre oss og våre kunder på daglig basis og uten dem ville aldri Folkebadet eksistert. Men ingen er som Folkebadet. Det er bare VI som er Folkebadet. Våre folk ER Folkebadet. Uten våre utrolig dyktige medarbeidere så er det ikke noe Folkebadet.

I disse Korona-tider utfordres vi på mange fronter. Ja, vi er avhengige av jobber og vi er avhengige av å levere. Vi er en sammensveiset gjeng som er vant til å jobbe på lag. Ulike lag i ulike settinger. Dette blir også utfordret gjennom at vi er adskilt på hjemmekontor fra Skien til Nøtterøy. Men vi bruker de kanalene vi kan for å holde gnisten og humøret oppe. Derfor er jeg så utrolig stolt og glade i mine medarbeidere. Alle står på og leverer samvittighetsfullt og med ytterste kvalitet. Selv om de vet at morgendagen er usikker. De er serviceinnstilte hele veien. Mot kundene selvsagt, men også ovenfor hverandre.

Tid for å tenke alternativt – tenk på utvikling..

«Aldri så galt at det ikke er godt for noe». Et gammel og slitt uttrykk, men det funker godt også i disse tider. I en tid der utfordringene står i kø er det viktig å tenke på dagen som kommer. Kanskje ikke i morgen, men en dag er vi der igjen.. Dette er en tid for å tenke alternativt. I et hull er eneste utvei oppover. Tenk på det.

Utvikling skjer ikke i nødvendigvis i naturlige steg. Store utviklinger skjer ved enorme omveltninger av et slag. Noe som var gjort på en måte i går gjøres plutselig på en totalt annerledes måte i dag. Utvikling skjer ofte best på det vi kaller på godt norsk for «disruptive innovation» eller også kjent som en «banebrytende» innovasjon. «En nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant» Kilde: Wikipedia.

Tenk på at det er en ny hverdag «der fremme». Kulturlivet i Norge ser nå på alternative måter å nå ut på. Konserter og forestillinger avlyses og turneer flyttes. Folk kan ikke lenger samles i hopetall. Hva kan man da gjøre? Legge seg ned og vente til det går over? Nei, man må reise seg og se: hva kan jeg gjøre for å nå ut til de jeg vil? Det lages aktiviteter på websider, Facebook og andre kanaler der publikum er. Tenk deg f.eks. Rolling Stones, Madonna eller Bruce Springsteen. De avlyser konsertene sine. Konserter der det hadde kommet 50.000 personer. Ved å se på alternativer kan en hel bransje plutselig spille intimkonserter fra «studio» der 50 millioner kan kjøpe seg inngang gjennom web og få sett arrangementet, utstillingen eller forestillingen. Dette åpner for inntektskilder for de som arrangerer dette. Slik må andre også tenke. Tenk DISRUPTIVE!

Tid for å bygge tillit og relasjoner.

En av grunnpilarene i salg er relasjonsbygging. Du må bygge relasjoner med kunder for å kunne selge til dem. I disse dager er dette kanskje viktigere enn noen gang. Mange merker at salget forsvinner – kanskje totalt. Da mener jeg at det er enda viktigere å holde på og bygge tillit. Både til dagens og, ikke minst, fremtidens kunder.

Mitt beste tips i disse dager: bygg tillit i deres marked.

Nå bør bedrifter bruke tiden til å tenke på andre ting enn direkte salg. Salg kommer som sagt av at en kunde får tillit til ditt produkt eller tjeneste. Bruk denne tiden til å lage innhold (relevant og godt innhold) mot målgruppene deres. Lag artikler, skriv tekster, jobb med websidene deres, annonser i sosiale medier der fokuset er å holde kundene informert, orientert og opplært. Hva er deres selskap tuftet på av verdier, hvem er folka i bedriften, hva er deres mål, hva er viktig for deres bedrift osv.

Mitt beste tips i disse dager: bygg tillit i deres marked. Morgensdagen kommer og da vil folk handle igjen, nye medarbeidere vil søke nye jobber og nye markeder åpner opp. Bruk tiden vel!

Ta vare på din bedrift, dine ansatte og medarbeidere og ikke minst deres familier.

Tid til ettertanke

Hverdagen, som vi ofte klager på, kommer igjen. Solen skinner på en varm vårdag, i alle fall i skrivende stund. Ta vare på din bedrift, dine ansatte og medarbeider og ikke minst deres familier.

Og som sagt, vi i Folkebadet er tilgjengelige for de som vil satse, tenke alternativt og utfordre en vanskelig hverdag.

20.03.2020
Terje Gunrell Kaste
Stolt byråleder
Folkebadet

Illustrasjon fra unDraw.co