Pinsemisjonen » Folkebadet – Det folkelige reklamebyrået i Grenland og Sandefjord
+

Pinsemisjonen

Bakgrunn

PYM (de norske pinsemenigheters ytremisjon) ønsket å fornye sin profil. Det innebar å se på hva organisasjonen ønsket i forhold til sin totale kommunikasjon. Etter gode grunnlagsmøter ble det satt i gang prosjekter for ny logo, ny visuell profil og oppsett av nye websider.

Med mål om å ha en tydeligere og enklere profil og uttrykk, ble det besluttet å endre navn fra PYM til Pinsemisjonen.

Løsning

Resultatet ble en visuell identitet som mottakere rundt om i Norge og utland enkelt skulle kjenne igjen. Uansett i hvilken kanal man fikk budskapet gjennom så skulle avsender være tydelig. Ikke minst skulle det produseres en profil som mottakere i alle aldre kunne stille seg bak og samtidig sa noe om organisasjonens hovedverdi.

Design   Identitet   Web