Kroken Korrosjon

Vi har designet ny logo og profil, tatt bilder og utviklet ny nettside for de flinke folka i Kroken Korrosjon.