Ælvespeilet » Folkebadet – Det folkelige reklamebyrået i Grenland og Sandefjord
+

Ælvespeilet

Bakgrunn

Kulturhuset Ælvespeilet ble åpnet høsten 2013, og siden den gang har vi jobbet tett med dem når det gjelder markedsføring og design. Husets profil er preget av lokal forankring og stor genrevariasjon, lav terskel og høy aktivitet. Fokuset har stort sett vært rettet mot programbladet som nå kommer ut 3 ganger i året og trykksaker.

Løsning

For oss har det vært viktig å bevare de grunnleggende profilelementene til Ælvespeilet, samtidig som vi har utfordret profilen og ønsket dra designet i en retning som er fleksibel for ulike flater og formater. Vi har også vært opptatt et designuttrykk som er tilpasset husets ulike aktiviteter og deres brede spekter av forestillinger.