Film » Folkebadet – Det folkelige reklamebyrået i Grenland og Sandefjord
+

Film og animasjon er en viktig del av markedsmiksen. Vi leverer produksjon av film til medier der man kan utnytte styrken i det «levende» bildet. Fokus er alltid å få frem kundens budskap på en visuell og levende måte.